ФРНГ

Всеукраїнське галузеве об’єднання «Федерація роботодавців нафтогазової галузі» - найбільше об’єднання нафтогазових підприємств України.

Мета об’єднання - представництво і захист інтересів підприємств нафтогазової галузі на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Ми прагнемо консолідувати дії підприємств галузі для досягнення позитивних результатів діяльності, посилити їхній вплив на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвиток соціального партнерства.

ВГО «ФРНГ» є рупором реформ галузі, захисту стратегічних інтересів та енергетичної незалежності України, активним учасником соціального діалогу, сприяє розвитку міжнародних відносин і галузевого партнерства, залучає та акумулює якісну економічну, галузеву експертизу, сприяє розвитку та впровадженню освітніх програм для підготовки фахівців нафтогазової галузі.